affia

Een psychologisch gezelschapsspel

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden:

  • 10-17 personen (liefst minstens 13 personen die elkaar al enigszins kennen).
  • Een gezellige ruimte zonder inloop, waar het stil kan zijn.
  • Lootjes

 

Duur: 45 minuten tot meer dan 2 uur.

 

Korte introductie

Onder leiding van de spelleider proberen de 2 groepen, Maffia en Burgers, elkaar in opeenvolgende Nacht- en Dag-rondes te ontmaskeren en te elimineren. Omdat de burgers niet weten wie de maffiosi zijn moeten zij dit tijdens de Dagronde via beschuldigingen en verweer proberen vast te stellen. De Maffia probeert dit te saboteren. In het psychologisch gevecht dat hierdoor ontstaat schuilt de charme van het spel. Ook voor geŽlimineerde spelers blijft het spel hierdoor interessant.

 

Spelregels

Er wordt een spelleider aangesteld: de Burgemeester. De overige deelnemers worden gemeenteraadsleden genoemd. Er worden lootjes gemaakt voor de raadsleden: Een kwart (bij voorkeur naar beneden afronden) wordt Maffia, waarvan ťťn Hoofd Maffia; De overige worden Burgers, waarvan ťťn Hoofd Politie.

Bijvoorbeeld bij 14 deelnemers is er 1 Burgemeester, 3 Maffia plus 1 Hoofd Maffia, 8 Burgers plus een Hoofd Politie. Pas als het spel beŽindigd is mogen de spelers hun lootje tonen.

De Burgemeester bepaalt wanneer een ronde begint. Nacht en Dag rondes volgens elkaar om en om op. Tijdens de nacht heeft iedereen de ogen dicht ; uitzonderingen hierop worden door de Burgemeester aangegeven. Tijdens de Dag, die eigenlijk alleen uit de Gemeentevergadering bestaat, heeft iedereen de ogen open en mag iedereen spreken (*).

Iedereen weet nu wat zijn rol is en de Burgemeester kan met de eerste Nacht beginnen.

 

Eerste Nacht

Iedereen heeft de ogen dicht (behalve de Burgemeester).Deze nacht wijkt van de volgende af. Op verzoek van de Burgemeester openen alle Maffialeden de ogen. De Maffia krijgt een beperkte tijd om de tactiek te bepalen. Het Hoofd Maffia wijst aan welke Burgers en in welke volgorde, vermoord zullen worden. Het is duidelijk dat de Burgers het Hoofd Maffia eventueel kunnen horen en dat hij dit probeert te voorkomen. Hiervoor moet het doodstil zijn. Vervolgens sluit de Maffia de ogen en maakt het Hoofd Politie zich kenbaar aan de Burgemeester door even de ogen te openen. Deze mag diegene aanwijzen waarvan hij denkt dat die het Hoofd Maffia is. De Burgemeester bevestigt of ontkent dit door met het hoofd te knikken of te schudden. Hoofd Politie sluit dan weer de ogen. Hierna mag op dezelfde wijze het Hoofd Maffia proberen het Hoofd Politie te ontmaskeren. Als Hoofd Maffia de ogen weer gesloten heeft kan de Burgemeester de ochtend aankondigen.

 

Dag

De dagen bestaan uit de Gemeenteraadsvergadering. Deze wordt geleid door de Burgemeester, Zij

bepaalt duur en structuur, en kan de gemeenteleden het woord geven of nemen. De leden beschuldigen elkaar van lidmaatschap van de Maffia en mogen zich hiertegen verweren (**). De Burgemeester houdt een lijstje met nominaties bij. Na enige tijd moet tot stemming overgegaan worden. Diegene met de meeste stemmen (***) wordt vervolgens uit het Dorp verbannen als (vermeend) Maffialid. Het lid heeft nog recht op een laatste woord. Hij mag hierbij niet onderbroken worden en mag daarna tijdens het spel niet meer spreken.

 

Nacht

Tijdens de Nacht is het doodstil, en hebben alle gemeenteleden de ogen dicht. Tijdens de nacht gebeuren er 3 dingen:

Op verzoek van de Burgemeester mag het Hoofd Politie even de ogen openen en diegene aanwijzen waarvan hij denkt dat die het Hoofd Maffia is. De Burgemeester bevestigt of ontkent dit door met het hoofd te knikken of te schudden. Pas als Hoofd Politie weet wie Hoofd Maffia is mag op dezelfde wijze de overige maffialeden bekend gemaakt worden. (****)

Hierna mag op dezelfde wijze het Hoofd Maffia proberen het Hoofd Politie te ontmaskeren.

Als laatste (ieder lid heeft weer de ogen dicht) gaat de Maffia langs alle huizen om iemand te vermoorden. De Burgemeester noemt de namen van alle leden langzaam en duidelijk. Wordt de naam genoemd van het beoogd Maffia slachtoffer dan moeten alle Maffia leden tegelijkertijd een schietgebaar maken (*****). Gebeurt dit dan is het slachtoffer vermoord. In elk ander geval niet.

Er kan nu weer overgegaan worden op een dag ronde. Aan het begin van de Dagronde mag het slachtoffer nog een grafrede uitspreken.

 

Doel en Einde

Het doel is de andere partij volledig te elimineren. Burgers kunnen dit alleen tijdens de Dagronde, Maffialeden ook tijdens de Nacht. Zijn er evenveel maffiosi en burgers in de Gemeenteraad aanwezig dan kan de Maffia eenvoudig het spel winnen en wordt meestal het spel al beŽindigd. Pas na beŽindiging mogen alle deelnemers hun lootjes tonen.

 

Tactiek

Niemand is te vertrouwen. In principe mag alles wat niet volgens de spelregels verboden is: Liegen, bluffen, samenwerken, saboteren en van plaats verwisselen zijn zo enkele suggesties. Let wel: alles wat je zegt kan en zal tegen je gebruikt worden! De Maffia hoeft niet te moorden, kan eventueel overdag haar taktiek aanpassen. Het Hoofd Politie mag zich overdag kenbaar maken, maar zal niet altijd erkend worden.

 

Suggesties

  • Vetrouw niemand!
  • Als spelleider kan de Burgemeester wat couleur locale aan de begeleidende teksten geven.
  • De Maffia blijkt in het algemeen iets meer voordeel te hebben; Dit kan enigszins teruggedrongen worden door de tijd in de eerste Nacht om de taktiek te bepalen te beperken of zelfs af te schaffen.
  • Als het spel vaker gespeeld wordt laat dan mensen op een andere plek zitten.
  • Deelnemers kunnen zich verkleden.
  • Bedenk een manier om spelers een tweede leven te geven. Laat bijv. geŽlimineerde spelers een Dag en Nachtronde buitenspel om zich vervolgens bij de tegenpartij als pentito (bekennend ex-Maffioso) of corrupt burger aan te sluiten.

 

Opmerkingen:

(*) Deelnemers die uit het spel zijn, hetzij vermoord, hetzij verbannen, moeten ‘s nachts stil zijn en mogen niet meer spreken.

(**) Iedereen mag iedereen van alles beschuldigen…

(***) Bij het staken van de stemmen (2 of meer personen hebben een gelijk aantal (meeste) stemmen) wordt niemand verwijderd.

(****) Dit gaat door ook al is een Hoofd uit het spel. Een variant op deze spelregel is dat er geen onderscheid is in het raden van Maffia en Hoofd Maffia

(*****) Hierover kunnen afspraken gemaakt worden: de hand moet bijv. boven het hoofd gehouden worden.

(******) Indien hij/zij de naam 'Ria' draagt, moge hij/zij niet vertrouwd worden en moeten alle middelen aangewend worden dit kenbaar te maken.

Huub Nijs, Palermo, Oktober ‘99

Bijgewerkt April 2004